Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Dorota Pyć prof. UG
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościProfesor nadzwyczajny
2014: 8.XI. 10:00-12:00, 29.XI. 10:00-12:00, 5.

Pokój: 4047 (sekretariat: 4065)
Telefon: 523 29 07 (sekretariat: 523 29 43 lub wewn. 29 43, fax 523 29 35)
Email:   (sekretariat: )
Semestr zimowy 2014/2015: 8.XI. 10:00-12:00, 29.XI. 10:00-12:00, 5.XII. 19:00-20:00, 12.XII. 19:00-20:00, 19.XII. 19:00-20:00, 9.I. 19:00-20:00, 16.I. 16:00-17:00, 23.I. 19:00-20:00, 30.I. 19:00-20:00

Członkostwo w organizacjach:

Komisja Prawa Morskiego PAN - wiceprzewodnicząca

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego- członek

Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego,

Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.

 

Tytuł Członka Honorowego ELSA Gdańsk od 2011r.

 

 

 

Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone na innych wydziałach UG

International Public Law - wykład na MSG (SMSU), Wydział Ekonomii UG, semertr letni 2011; Prawo międzynarodowe publiczne - wykład na MSG (NMSU), Wydział Ekonomii UG, semestr letni 2011

 

Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Intellectual property rights and sustainable development: a distributive justice perspective [w:] Methods and Perspectives in Intellectual Property [współautor:] M. Barczewski, Wyd. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2013, s. 201-210, nr wyd. 1
2. Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013, s. 677, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
3. Rekomendowane zmiany polskich przepisów prawa warunkujące wprowadzenie optymalnego modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy na statkach pod polską banderą [w:] Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk [red:] C. Christowa [współautor:] S. Majkowska-Szulc, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, ISBN 978-83-89901-66-8, nr wyd. 1
4. Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 599, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
5. Modele zatrudnienia marynarzy. Powrót pod narodową banderę. [red:] C. Christowa [współautor:] S. Majkowska-Szulc, C. Christowa, M. Christowa-Dobrowolska, A. Węgrzyn-Grześkowiak, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 168, ISBN 978-83-89901-69-9, nr wyd. 1
6. Od Titanica do Costa Concordii - o znaczeniu przypadku w rozwoju systemu bezpieczeństwa życia na morzu [w:] Testament RMS , Gdynia 2012, s. 31-54, ISBN 978-83-61505-13-6, nr wyd. 1
7. Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-791-6, nr wyd. 1
8. Polityka morska Unii Europejskiej jako sztuka zintegrowanego rządzenia morzem [w:] Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Gdynia 2011, s. 178-198, ISBN 978-85-61505-84-6, nr wyd. 1
9. Zakaz handlu produktami z fok [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 169-178, ISBN 978-83-7620-535-9, nr wyd. 1
10. The law applicable on the continental shelf and in the exclusive economic zone. Specific questions to consider in relation to national legislation, case law or other policies and practices [w:] Raports Polonais, XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington 25.VII-1.VIII.2010 [red:] B. Lewaszkiewicz-Petrykowska [współautor:] M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 183-206, ISBN 978-83-7525-424-2, nr wyd. 1
11. Wolność ochrony morza. Zagrożenia i zrównoważone rozwiązania. [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń [red:] J. Symonides, Wyd. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 487-506, nr wyd. 1
12. Komparatystyka prawnicza w badaniach nad gospodarką morską [w:] Gospodarka morska. Metodyka badań., Wyd. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 63-74, ISBN 978-83-62438-00-6, nr wyd. 1
13. Odpowiedzialność prewencyjna w prawie morza [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 11-34, ISBN ISSN 0239-6661, nr wyd. 1
14. Podstawy prawne programu rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej [w:] Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. [red:] L. Kruk-Dowgiałło, R. Opioła, Gdańsk 2009, nr wyd. 1
15. Prawna ochrona Oceanu Światowego [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata [red:] E. Dynia, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 237-254, ISBN 978-83-7338-484-2, nr wyd. 1
16. Prawo w gospodarce morskiej [w:] Modelowanie klastrów gospodarki morskiej, Wyd. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 57-74, ISBN 978-83-62438-03-7, nr wyd. 1
17. Zarządzanie zanieczyszczeniami morskimi. Zrozumieć gospodarcze przyczyny problemów ochrony środowiska [w:] Gospodarcze prawo środowiska [red:] T. Bojar-Fijałkowski, J. Ciechanowicz-McLean, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 182-200, ISBN 978-83-7326-661-2, nr wyd. 1
18. Zrównoważone zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego [w:] Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej [red:] T. Bojar-Fijałkowski, J. Ciechanowicz-McLean, Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 172-182, ISBN 978-83-7326-588-2, nr wyd. 1
19. Dwa oblicza pro publico bono [w:] Europa Urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 220-233, ISBN 9788376201481, nr wyd. 1
20. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem morskim [w:] Konwencja NZ o prawie morza z 1982r., W piętnastą rocznicę wejścia w życie [red:] K. Marciniak, C. Mik, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 373-399, ISBN 978-83-7285-425-4, nr wyd. 1
21. Olej na falach [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 247-259, ISBN 978-83-7334-869-1, nr wyd. 1
22. Paks Case - alternatywne jądro [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 115-124, ISBN 978-83-7334-869-1, nr wyd. 1
23. Prawo narodów, Rozdział 2. Substrat - prawo [w:] Europa sędziów [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 43-44, ISBN 978-83-7334-737-3, nr wyd. 1
24. Zasada zrównoważonego rozwoju [w:] Europa sędziów [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 280-291, ISBN 978-83-7334-737-3, nr wyd. 1
25. Prymat (traktaty i akty instytucji UE; umowy międzynarodowe) [w:] Europa sędziów [red:] Z. Brodecki [współautor:] S. Majkowska-Szulc, M. Nyka, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 48-57, ISBN 978-83-7334-737-3, nr wyd. 1
26. Efektywność międzynarodowa [w:] Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania [red:] J. Menkes, Wyd. WSHiP, Warszawa 2006, s. 456-478, ISBN 83-88690-95-7, nr wyd. 1
27. Energy - Our Piece of Cake or Doing More with Less [w:] Selected Papers on High Technology Law [red:] M. Barczewski, M. Miłosz, Chicago-Warszawa 2006, s. 103-117, ISBN 83-89786094-X, nr wyd. 1
28. Komentarz do artykułów od 158 do 188 TWE [w:] Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 532-600, ISBN 83-7334-480-2, nr wyd. 2
29. National Report of Poland [w:] Vessel-source Pollution and Coastal State Jurisdiction in the South-Eastern Baltic Sea [red:] E. Franckx, A. Pauwels, Maklu Andwerp/Apeldoorn 2006, s. 101-116, ISBN 9062157629, nr wyd. 1
30. Zrównoważony transport morski w Unii Europejskiej [w:] Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Warszawa-Pieniężno 2006, s. 456-478, ISBN 83-89050-18-8, nr wyd. 1
31. Prawo zrównoważonego rozwoju, Wyd. UG, Gdańsk 2006, s. 287, ISBN 83-7326-339-X, nr wyd. 1
32. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz [red:] Z. Brodecki [współautor:] Z. Brodecki, S. Majkowska-Szulc, M. Tomaszewska, I. Zużewicz - Wiewiórowska, M. Drobysz, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, ISBN 83-7334-480-2, nr wyd. 2
33. Działalność gospodarcza a ochrona środowiska [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 393-412, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
34. Nowa europejska polityka spójności (2007-2013), Rozdział IV. Prawne podstawy polityki regionalnej [w:] Regiony [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 203-207, ISBN 83-7326-286-5, nr wyd. 1
35. Ochrona przyrody [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 412-417, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
36. Ochrona składników środowiska [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 374-382, 393, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
37. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 161-190, 227-291, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
38. Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 130-160, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
39. Subregion Morza Bałtyckiego [w:] Regiony [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 338-349, ISBN 83-7334-422-5, nr wyd. 1
40. Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 418-425, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
41. Traktaty [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 119-129, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
42. Wspólna Europa Bałtycka [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian, Wyd. UG, Gdańsk 2005, s. 211-221, ISBN 83-7326-286-5, nr wyd. 1
43. Zasady prawa ochrony srodowiska, Organy ochrony środowiska [w:] Ochrona środowiska [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 358-374, ISBN 83-7334-389-x, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo statków i środowiska zgodnie z wymaganiami kodeksu zarządzania bezpieczeństwem (Kodeksu ISM), Gdańskie Studia Prawnicze t. XXIX [red:] A. Wiśniewski, Sopot 2013, s. 181-196
2. 100 lat od katastrofy "Titanica" - rozwój prawa bezpieczeństwa morskiego, Prawo Morskie XXVIII, Gdańsk 2012, s. 33-50
3. Uwagi de lege ferenda o statusie Morza Bałtyckiego jako obszaru kontroli emisji tlenków azotu ze statków morskich, Prawo Morskie XXVIII, Gdańsk 2012, s. 235-247
4. Dokumenty statku w żegludze międzynarodowej, Zeszyty Naukowe WSAiB [ISSN 1428-7889] 19 Prawo 3, Gdynia 2012, s. 78-104
5. Ballast Water Management in the Baltic Sea Region, Polish Review of International and European Law (PolRevIEL) vol. 1 (Inaugural Issue), Warszawa 2011, s. 85-112 [ISBN: 978-83-7285-636-4]
6. The Law Applicable on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone. The Polish Perspective, Ocean Yearbook 25 [współautor:] M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska, Halifax 2011, s. 411-434
7. Morska działalność górnicza a zrównoważone zarządzanie środowiskiem, Górnictwo i geoinżyniernia, Kwartalnik AGH 4/1(35), Kraków 2011, s. 311-320
8. Zarządzanie ryzykiem introdukcji do środowiska morskiego obcych gatunków inwazyjnych. Analiza wytycznych IMO do konwencji balastowej., Prawo Morskie XXVII, Gdańsk 2011, s. 179-203
9. Zrównoważony rozwój jako cel polityki współpracy na rzecz rozwoju w Unii Europejskiej, Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Gdańskie Studia Prawnicze XXV [red:] W. Adamczak, Gdańsk 2011
10. Aspekty prawne składowania dwutlenku węgla pod dnem morskim, Prawo Morskie PAN XXVI, Gdańsk 2010, s. 183-198
11. Otwarta puszka Pandory - prawo międzynarodowe wobec piractwa somalijskiego, Gdańskie Studia Prawnicze XXIV, Gdańsk 2010, s. 479-489
12. Ochrona granic morskich w Unii Europejskiej - przypadek irregular migration na Morzu Śródziemnym, Prawo Morskie PAN XXVI, Gdańsk 2010, s. 145-163
13. Offshore-Windenergie: Entwicklungsperspektiven fur Polen, Wirtschaft und Recht in Osteuropa WIRO 1, Munchen 2010, s. 13-17
14. Fundamenty publicznoprawne nowoczesnej lex mercatoria. Kilka refleksji o społecznej odpowiedzialności za środowisko i zasoby naturalne, Prawne aspekty interwencjonizmu w gospodarce i środowisku, Gdańskie Studia Prawnicze XXII [red:] J. Ciechanowicz-McLean, Gdańsk 2009, s. 127-139
15. Morskie obszary chronione Stanów Zjednocznych Ameryki Północnej a doktryna zaufania publicznego, Prawo Morskie PAN XXV, Gdańsk 2009, s. 183-200
16. Efektywność środków ochrony w obszarach morskich o szczególnej wrażliwości, Prawo Morskie PAN XXIV [red:] M. Koziński, Gdańsk 2008, s. 106-125
17. Marine Security - General Concept, Marine Security - Current Problems in the Baltic Sea 13 [współautor:] Z. Brodecki, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 2008, s. 152-163
18. Zgodność prawna w kontekście planowanej budowy Gazociągu Północnego w obszarze Morza Bałtyckiego, Studia Prawnicze KUL 3(35), Lublin 2008, s. 61-81
19. Europejska polityka morska - Strategia w różnorodności, Prawo Morskie PAN XXIII [red:] M. Koziński, Gdańsk 2007, s. 29-50
20. Filozofia prawa zrównoważonego rozwoju, Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze XVIII [red:] J. Zajadło, Gdańsk 2007, s. 301-340
21. "Bezpieczeństwo" wolności mórz, Gdańskie Studia Prawnicze XV, Gdańsk 2006, s. 27-46
22. Wybrane aspekty prawne i ekologiczne związane z układaniem rurociągów podmorskich, Prawo Morskie PAN XXII [red:] M. Koziński, Gdańsk 2006, s. 27-46
23. Morskie obszary chronione na morzu otwartym, Prawo Morskie PAN XXI [red:] M. Koziński, Gdańsk 2005, s. 89-113
24. Redefinicja strategii lizbońskiej, Studia Europejskie XIV, Gdynia 2005, s. 119-130
25. Zintegrowana polityka wodna Wspólnoty Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze XIV, Gdańsk 2005, s. 509-522
26. Nowa europejska polityka spójności 2007-2013, Studia Europejskie XII, Gdynia 2004, s. 45-54
27. Wspólna polityka w dziedzinie transportu morskiego w Unii Europejskiej, Prawo Morskie PAN XIX [red:] M. Koziński, Gdańsk 2003, s. 57-66
28. Prawo rozwoju zrównoważonego: zasada prewencji i "zanieczyszczający płaci" w systemie ochrony środowiska morskiego (współczesne tendencje w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym), Prawo Morskie PAN XVII [red:] M. Koziński, Gdańsk 2002, s. 169-226
29. Miejsce morskich konwencji międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym, Prawo Morskie PAN XV [red:] M. Koziński, Gdańsk 2001, s. 151-160
30. Regionalizm - integracja i współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego, Prawo Morskie PAN XV [red:] M. Koziński, Gdańsk 2001, s. 29-41
31. Stan ratyfikacji międzynarodowych konwencji morskich , Prawo Morskie PAN XV, Gdańsk 2001, s. 161-226
32. Stan ratyfikacji międzynarodowych konwencji morskich , Prawo Morskie PAN XV, materiały Nr 2, Gdańsk 2001, s. 1-71
33. ILA Committee on Coastal State Jurisdiction Relating to Marine Pollution Questionnaire - National Report of Poland, Studia Europejskie II, Gdynia 2000, s. 113-125
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Modyfikacja zasady zanieczyszczający płaci w związku z wypadkiem tankowca Erika, TS C 188/07, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Gdańsk 2009
2. Surowszy reżim odpowiedzialności za zrzuty przypadkowe, ETS C-308/06, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa Nr 4, Sopot 2008
Hasła
1. Administracja morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
2. Akwakultura [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
3. Autostrady morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
4. Badania naukowe morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
5. Bandera [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
6. Bezpieczeństwo morza [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
7. Dokumenty statku [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
8. Edukacja morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
9. Energetyka morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
10. Górnictwo morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
11. Granic morskich ochrona [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
12. Inspekcja [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
13. Jurysdykcja państwa [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
14. Klaster morski [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
15. Legislacja morska międzynarodowa [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
16. Międzynarodowa Organizacja Morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
17. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
18. Morskie planowanie przestrzenne [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
19. Obszar chroniony morski [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
20. Obszarów morskich status [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
21. Polityka morska [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
22. Port morski [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
23. Prawo morza [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
24. Regiony morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
25. Rybołówstwo morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
26. Statek morski [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
27. Suwerenność państwa nadbrzeżnego [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
28. Środowisko morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
29. Współpraca międzynarodowa [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
30. Zarządzanie morskie [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
31. Zarządzanie statkiem [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
32. Zasady prawa morskiego [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
33. Zasoby morza [w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4362-4, nr wyd. 1
34. Milcząca akceptacja [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
35. Administracyjne prawo międzynarodowe [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
36. Kontrola międzynarodowa [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
37. Międzynarodowe prawo środowiska [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
38. Morskie obszary chronione [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
39. Organizacja Narodów Zjednoczonych [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
40. Prawo pościgu [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
41. Regionalizm [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
42. Integracji prawo [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
43. Międzynarodowe prawo gospodarcze [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
44. Międzynarodowe prawo morza [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
45. Morskich obszarów status [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
46. Nieszkodliwego przepływu prawo [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
47. Piractwo [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
48. Uniwersalizm [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
49. Wolność mórz [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
50. Współpraca międzynarodowa [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
51. Zrównoważony rozwój [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. [red:] D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
Sprawozdania
1. Global Ocean Governance: From Vision to Action Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Gdańskim, [w:] Prawo Morskie t. XXVII, Wyd. Gdańsk, 2011
2. Sprawozdanie z konferencji o piractwie morskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] Prawo Morskie t. XXVII, Wyd. Gdańsk, 2011
Referaty
1. Korytarz ekologiczny jako instrument prawnej ochrony ciągłości ekologicznej na konferencji Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych w zarządzaniu zasobami środowiska w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2013
2. Powrót statków pod polską banderę: szanse i możliwości na konferencji Posiedzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, 2013
3. Równoważenie interesów w trosce o silną banderę na konferencji Powrót statków pod polską banderę, WPiA UG Gdańsk, 2013
4. Tendencje do wytyczania nowych rodzajów morskich obszarów chronionych na konferencji Posiedzenie Komisji Prawa Morskiego PAN, 2012
5. „Komunalizacja plaż – obecny stan prawny i możliwości na przyszłość” na konferencji V Ogólnopolskiej Konferencji „Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi. Zagrożenia i systemy ostrzegania” Szczecin 10-12 września 2012 r. [współautor:] T. Bąkowski, Z. Brodecki, 2012
6. Rekomendowane zmiany polskich przepisów prawa warunkujące wprowadzenie optymalnego modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy na statkach pod polską banderą na konferencji Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą, zorganizowanej przez prof. nadzw. dr hab. Czesławę Christową, w Akademii Morskiej w Szczecinie, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. [współautor:] S. Majkowska-Szulc, 2012
7. Od Titanica do Costa Concordii - o znaczeniu przypadku w rozwoju systemu bezpieczeństwa życia na morzu na konferencji Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii, WSAiB, Urząd Morski w Gdyni i Akadamia Morska w Gdyni, Gdynia, 2012
8. Sustainable Environmental Protection in Deltas - the Legal Context na konferencji Delta Awareness 2012, INTERREG IVC, Delta International Conference, Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship, Gdańsk, 2012
9. Morska działalność górnicza a zrównoważone zarządzanie środowiskiem na konferencji Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń, AGH Kraków, 2011
10. Krajowe środki prawne realizacji zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej na konferencji Polska polityka morska. W kierunku zintegrowanej polityki morskiej UE, WPiA UG, Gdańsk, 2011
11. Ballast Water Management in the Port of Gdynia na konferencji Ballast Water and Sediment Management, Baltic Master II, 2011
12. Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem introdukcji obcych gatunków inwazyjnych w międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. na konferencji XXX-lecie Komisji Prawa Morskiego PAN, Akademia Morska, Gdynia, 2011
13. Zarządzanie ryzykiem w środowisku morskim. Czy prawo wygra wojnę z obcymi gatunkami inwazyjnymi atakującymi Morze Bałtyckie? na konferencji IX Bałtycki Festiwal Nauki, WPiA UG, 2011
14. Zintegrowanie narodowych systemów kontroli granicznych wobec zagrożeń na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej - przypadek irregular migration na konferencji Międzynarodowe Prawo Humanitarne - Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, WPiA UG, Gdańsk, 2011
15. Obce gatunki inwazyjne prosto z Morza Bałtyckiego. Nie-polecamy! na konferencji Europejski Dzień Morza na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Ocenografii UG, Gdynia, 2011
16. Ekonomika piractwa międzynarodowego w kontekście zarządzania ryzykiem na konferencji Piractwo morskie w prawie międzynarodowym, w tym w prawie Unii Europejskiej, UKSW Warszawa, 2011
17. International Legal Compliance and the Global Ocean Governance na konferencji Global Ocean Governance: From Vision to Action, 2011
18. Marine governance in Europe: development of marine management. The Baltic Sea case study. na konferencji Governing Europe's Marine Environment, CBEES, Stockholm, 2010
19. Otwarcie polskiej gospodarki na wspólną politykę morską Unii Europejskiej na konferencji Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach. Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK, WPiA UG Gdańsk, 2010
20. Conclusions, Seminar na konferencji Legal Challenges in the Application of the Law of the Sea, Guardia di Finanza, Gaeta, Włochy, 2009
21. Zgłaszanie szkód w środowisku na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007r. na konferencji w Instytucie Morskim w Gdańsku, 2009
22. Podstawy prawne działań naprawczych w ramach programu rekultywacji wyrobisk porefulacyjnych w Zatoce Puckiej na konferencji naukowej w Instytucie Oceanografii UG w Gdyni , 2009
23. 10 pytań, na które musisz znać odpowiedź, jeżeli ktoś Cię pyta: Czy warto układać Gazociąg Północny na dnie Morza Bałtyckiego? na konferencji VII Bałtycki Festiwal Nauki na WPiA UG, 2009
24. Od świadomości ekologicznej do zrównoważonego rozwoju na konferencji Nauka-Polityka-Biznes, Sala Posiedzeń Rady Miast Gdańsk, Gdańsk, 2008
25. Zgodność ochrony morza z praktyką na konferencji Komisja Prawa Morskiego PAN, Urząd Morski w Gdyni, 2008
26. Ochrona Oceanu Światowego na konferencji Prawo wobec wyzwań współczesnego świata, Jasionka koło Rzeszowa, 2008
27. Zintegrowane zarządzanie w obszarze Morza Bałtyckiego na konferencji Prawo jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Uniwersytet Gdański, 2008
28. Gospodarowanie w morskich obszarach chronionych na konferencji 25-lecie UNCLOS, Jachranka koło Warszawy, 2007
29. Tworzenie i funkcjonowanie morskich obszarów chronionych na konferencji Urząd Marszałkowski, Gdańsk, 2007
30. Gazociąg Pólnocny - próba sił czy wyjście awaryjne? na konferencji Festiwal Bałtycki UG, 2007
31. Marginalizacja problemu ubóstwa w kontekście zrównoważonego rozwoju na konferencji Dni Praw Dziecka, UG Gdańsk, 2006
32. System obszarów chronionych na konferencji Instytut Morski Gdańsk, 2006
33. Morskie obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim na konferencji w ramach projektu Opracowanie dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszarów chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej w najcenniejszych obszarach Bałtyku i jego pobrzeża, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, 2006
34. Europejska strategia morska na konferencji Europejskie instrumenty ochrony zasobów morza, Hel - Stacja Morska, 2006
35. Energia - nasz kawałek tortu, jak osiągnąć więcej zużywając mniej na konferencji Prawo Nowych Technologii, WPiA UG, 2005
36. Morskie obszary chronione na morzu otwartym na konferencji Komisja Prawa Morskiego PAN, Gdańsk, 2005
37. Marine Protected Areas in Poland na konferencji Strengthening the Cooperation on the Protection of the Marine Environment of the Eastern Baltic Sea, Talin, 2004
38. BSPA (Baltic Sea Protected Areas) in Poland na konferencji MPA (Marine Protected Areas), Vrije Universiteit Brussel, Bruksela, 2003
39. Polityka morska Wspólnoty Europejskiej na konferencji Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Gdynia-Oksywie, 2003
40. Ramowa dyrektywa wodna na konferencji RZGW Gdańsk, 2001
41. National Report on State Practice - Case Study of Poland na konferencji międzynarodowej, Ryga, 2000
42. Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym na konferencji Prawo Międzynarodowe Publiczne, AE Kraków, 2000
Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
1. Ocena możwliwości i podstaw prawnych ochrony korytarzy ekologicznych jako elementu zachowania ciągłości struktury przyrodniczej regionu i składowej ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 2013
2. Wytyczne wprowadzania postanowień międzynarodowej konwencji o kontroli i postepowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami w portach morskich na przykładzie Portu Gdynia - analiza prawna. dot. zarządzania wodami balastowymi i osadami w porcie morskim dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia w ramach projektu Marine Safety - Transport and Environment in the Baltic Sea Region, Baltic Master II, 2011
3. Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami - rekomendacje dotyczące wdrożenia konwencji w Polsce dot. Ekspertyza prawna dla Instytutu Morskiego w Gdańsku, 2010
4. BWM 2004: Governance processes I - risk assessment - risk management interactions; Legal Aspects (WP 2);Governance processes II: Stakeholder communication; Legal Aspects (WP 3). dot. RISKGOV „Environmental Risk Governance of the Baltic Sea” BONUS dla Instytutu Oceanografii UG , 2010
5. Analiza podstaw prawnych programu rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej dot. Opracowanie programu rekultywacji rejonu wyrobisk porefulacyjnych na Zatoce Puckiej w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSW dla Instytut Morski, 2009
6. Aspekty prawnomiędzynarodowe delimitacji granicy polsko-niemieckiej w Zatoce Pomorskiej dot. opinia prawna dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2009
7. Analiza kompetencji organów administracji RP w obszarach morskich i lądowo-morskich, i wyznaczonych do sieci Natura 2000 dot. oceny stanu prawnego dla Ministerstwa Środowiska, 2007
8. The Legal Framework of Particularly Sensitive Sea Areas - The Baltic Sea Case Study - Baltic Master dot. case study dla Instytutu Morskiego, 2007
9. Analiza stanu prawnego w zakresie ochrony różnorodności biologicznej obszarów Morza Bałtyckiego i jego pobrzeża w Polsce oraz w innych państwach bałtyckich - ujęcie porównawcze w świetle prawa UE dot. Opracowania dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszarów chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej w najcenniejszych obszarach Bałtyku i jego pobrzeża dla Ministerstwa Środowiska, 2006
10. Analiza wdrożenia postanowień Konwencji Helsińskiej dot. oceny stanu prawnego dla Ministerstwa Infrastruktury, 2005
11. Rurociąg: Gazociąg Pólnocny - Wyborg (Rosja) - Greifswald (Niemcy), dla MSZ dot. oceny stanu prawnego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005
12. Analiza porównawcza zaleceń HELCOM 9/1, 15/1, 15/5, 16/3, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 21/3 i 21/4 oraz dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych dot. oceny stanu prawnego dla HELCOM Gdańsk, 2000
13. Integracja zarządzania w strefie objętej projektem Waterfront, dla UM Gdynia dot. oceny stanu prawnego dla UM Gdynia, 2000
Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
1. Vision of PSSA to 2020 - The Baltic Sea Perspective, Baltic Master dot. legal concept of Baltic Sea PSSA dla Instytut Morski, 2007
Varia
1. Morskie umowy w prawie krajowym, Namiary na morze i handel, nr 817, Gdynia, 2012
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału