Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościKierownik katedry
Profesor zwyczajny
Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Zakładu Praw Człowieka

Pokój: 4049 (sekretariat: 3012)
Telefon: 523 29 22 (sekretariat: 523 28 62 lub wewn. 28 62, fax 523 27 03)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  poniedziałek godz. 14.00 - 15.00

Radca prawny

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
1977-1978 - zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej
(podstawy nauk politycznych)
1978-1983 - zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Instytucji
Politycznych Wydziału PiA UG (prawo konstytucyjne i historia doktryn
polityczno-prawnych)
1983-2001 - zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydziału PiA UG - ćwiczenia, wykłady, seminaria, konwersatoria z zakresu:
- prawa międzynarodowego publicznego
- praw człowieka
- protokołu dyplomatycznego,
dla studentów prawa, administracji, ekonomii, handlu zagranicznego,
integracji europejskiej, marketingu,zarządzania i politologii.
2002 - do chwili obecnej - zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Praw Człowieka - wykłady i
seminaria z zakresu:
- prawa międzynarodowego publicznego
- praw człowieka
- protokołu dyplomatycznego,
dla studentów prawa, administracji, ekonomii, handlu zagranicznego,
integracji europejskiej, marketingu,zarządzania i politologii.
1997 - do chwili obecnej - zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni - wykłady i seminaria
z prawa międzynarodowego publicznego i protokołu dyplomatycznego.
2002 - do chwili obecnej - Kierownictwo Zakładu Praw Człowieka Wydziału PiA UG
1994 - do chwili obecnej - opieka nad Studenckim Kołem Prawa Międzynarodowego.
2001 - do chwili obecnej - Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale PiA UG
2003-2004 - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2002 - do chwili obecnej - członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju.
2004 - Wice-przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2004 - kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa UG (obecnie - Katedra Teorii
i Filozofii Państwa i Prawa)

Inne osiągnięcia mające związek z pracą naukowo-dydaktyczną
1. Udział w jury Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
2. Autorstwo ok. 100 audycji telewizyjnych i radiowych mających na celu
popularyzację wiedzy prawniczej (Ośrodek Telewizyjny TVP Gdańsk
i Radio Gdańsk.
3. Wykłady szkoleniowe z zakresu praw człowieka dla Okręgowej Rady
Adwokackiej w Gdańsku i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
4. Członek Kolegium Redakcyjnego magazynu Ius et Lex.
Nominacja profesorska dla Jerzego Zajadło
Z przyjemnością informujemy, ze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 października 2005 r. nr 115-8-05 na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadał dr hab. Jerzemu Zajadło, prof. UG, tytuł naukowy profesora.
Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 488, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1 , nr wyd. 1
2. Formuła Radbrucha [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 415-418, nr wyd. 1
3. Ius a lex [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 262-268, nr wyd. 1
4. Prawda [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 291-302, nr wyd. 1
5. Robert Alexy [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 45-57, nr wyd. 1
6. Równość [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 303-316, nr wyd. 1
7. Solidarność [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 317-328, nr wyd. 1
8. Status metodologiczny nauk prawnych [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 23-26, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
9. Sumienie sędziego [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 470-486, nr wyd. 1
10. Teoria prawa a socjologia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 40-44, nr wyd. 1
11. Zamiast wprowadzenia – po co prawnikom filozofia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 11-21, ISBN ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
12. Filozofia prawa a socjologia prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 33-39, nr wyd. 1
13. Filozofia prawa a teoria prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach [red:] J. Zajadło, K. Zeidler, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, s. 27-32, nr wyd. 1
14. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? (przedruk z: „Diametros” 2009, nr 22, s. 172–177) [w:] Księga życia i twórczości, t. III, Biojurysprudencja, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Tokarczykowi [współautor:] O. Nawrot, Wyd. Polihymnia, Lublin 2013, s. 5, ISBN 978-83-7847-096-0, nr wyd. 1
15. Paradygmatyczne znaczenie formuły >>fiat iustitia, ruat coelum<< [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD [red:] A. Dębiński, Wyd. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 461-475, ISBN ISBN 978-83-7702-624-3, nr wyd. 1
16. The Problem of Slavery and Legal Axiology [w:] Neutralization of Values in Law [red:] K. Pałecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 352-368, ISBN ISBN 978-83-264-4248-3, nr wyd. 1
17. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 308, ISBN 978-83-264-4115-8, nr wyd. 2
18. Idea solidarności we współczesnej filozofii prawa i filozofii polityki [w:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Idea solidarności w filozofii prawa i filozofii polityki [red:] A. Łabno, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 46-58, ISBN ISBN 978-83-7666-146-9, nr wyd. 1
19. Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? [współautor:] O. Nawrot, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 440, ISBN 978-83-255-3140-9, nr wyd. 1
20. Neokantowskie inspiracje Gustawa Radbrucha [w:] Filozofia Marii Szyszkowskiej [red:] A. Kryniecka, Warszawa 2012, s. 281-300, ISBN ISBN 978-83-61062-44-8, nr wyd. 1
21. Zasada solidarności – w kierunku nowej filozofii prawa międzynarodowego [w:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Idea solidarności w filozofii prawa i filozofii polityki [red:] A. Łabno, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 74-105, ISBN ISBN 978-83-7666-146-9, nr wyd. 1
22. Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 368, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
23. Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel? [w:] The structure of intellectual property law – can one size fit all? [red:] A. Kur, V. Mizaras [współautor:] M. Barczewski, Wyd. Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2011, s. 182-192, ISBN 978 1 84844 876 6, nr wyd. 1
24. Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, s. 240, ISBN 83-89356-48-1, nr wyd. 1
25. Filozofia prawa a teoria prawa [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
26. Wprowadzenie [w:] Dziedzictwo i przyszłość [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche s.c., Gdańsk 2010, nr wyd. 1
27. Humanitarian Intervention: Threat to international order, moral imperative, or customary norm in statu nascendi? [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
28. Introduction [w:] Humanitarian Interventions [red:] S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, T. Widłak, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, s. 169, ISBN 978-83-7326-691-9, nr wyd. 1
29. Łacińska terminologia prawnicza [red:] J. Zajadło [współautor:] N. Cieslewicz, J. Dmowski, O. Nawrot, S. Sykuna, K. Zeidler, J. Opolski, Wyd. Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2009, s. 292, ISBN 978-83-7601-996-3, nr wyd. 1
30. Co to są hard cases? [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 7-18, nr wyd. 1
31. Culture Defence - New Challenges for Polish Criminal Law [w:] Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory [współautor:] S. Sykuna, Wyd. Peter Lang Publishing, - 2008, nr wyd. 1
32. Jurgen Habermas - demokratyczny pozytywizm [w:] Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. II [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 84-105, nr wyd. 1
33. Po co prawnikom filozofia prawa?, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 220, nr wyd. 1
34. Prawo kontra człowiek - Tortury wysterylizowane [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 312-322, nr wyd. 1
35. Prawo kontra człowiek - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
36. Prawo kontra ekologia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
37. Prawo kontra ekonomia [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 219-220, nr wyd. 1
38. Prawo kontra etyka prawnicza [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 260-61, nr wyd. 1
39. Prawo kontra historia - Krew u stóp Muru [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 154-164, nr wyd. 1
40. Prawo kontra historia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 153-154, nr wyd. 1
41. Prawo kontra media - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, nr wyd. 1
42. Prawo kontra medycyna - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 132-133, nr wyd. 1
43. Prawo kontra moralność - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 40-41, nr wyd. 1
44. Prawo kontra nauka - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 114-115, nr wyd. 1
45. Prawo kontra obyczajowość - Moua zniewala Xeng Xiong [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 69-79, nr wyd. 1
46. Prawo kontra obyczajowość - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 68-69, nr wyd. 1
47. Prawo kontra polityka - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 175-176, nr wyd. 1
48. Prawo kontra prawo - Pogoda dla donosicieli [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 20-31 , nr wyd. 1
49. Prawo kontra prawo - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 19-20, nr wyd. 1
50. Prawo kontra religia - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 90-91, nr wyd. 1
51. Prawo kontra zdrowy rozsądek - uwagi wstępne [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 283-284 , nr wyd. 1
52. Wokół człowieka oraz jego wolności praw i obowiązków. Antologia tekstów - od Mojżesza do Benedykta XVI [red:] J. Zajadło, Wyd. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, nr wyd. 1 (w druku)
53. Wprowadzenie: charakterystyka współczesnej niemieckiej filozofii prawa [w:] Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. II [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 9-28, nr wyd. 1
54. Odpowiedzialnosc za wykonanie lub niewykonanie rozkazu - problemu filozoficzne [w:] Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktó Zbrojnych. Wyzwania XXI wieku. [red:] D. Bugajski [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, Wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2008, ISBN 978-83-60278-31-4, nr wyd. 1
55. Fascynujące ścieżki filozofii prawa [red:] J. Zajadło, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 328, nr wyd. 1
56. Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa. Tom II - Praca zbiorowa [red:] J. Zajadło, Wyd. Arche, Gdańsk 2008, s. 286, nr wyd. 1
57. Czy potrzebujemy nowej filozofii prawa międzynarodowego? [w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 237-259 , nr wyd. t. XVIII
58. Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch. Portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty tom 1, Wyd. Arche, Gdańsk 2007, nr wyd. 1
59. Filozofia a nauki prawne - słowo wstępne [w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 7-11, nr wyd. 1
60. Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII [red:] J. Zajadło, Gdańsk 2007, s. 443, nr wyd. 1
61. Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 365, nr wyd. 1
62. Gustaw Radbruch jako prawnik-karnista [w:] Prawo w XXI wieku [red:] W. Czapliński, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 1109-1124, nr wyd. 1
63. Słowo wstępne [w:] Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. s. 9 i n., nr wyd. 1
64. Współczesny paradygmat sporu pomiędzy pozytywizmem prawniczym i doktrynami prawa natury [w:] Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy [red:] M. Zmierczak, Wyd. Wydawnictwo naukowe AUM, Poznań 2006, s. 187-190 , nr wyd. 1
65. Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, nr wyd. 1
66. Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Wyd. Arche, Gdańsk 2005, s. 371, nr wyd. 1
67. Humanitarna interwencja a prawo humanitarne: obowiązek działania cum diligentia maxima [w:] M. Lubiszewski, R. Fordoński, T. Jasudowicz (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Wyd. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 57-73, nr wyd. 1
68. Humanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi? [w:] C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku, Wyd. TNOiK, Toruń 2005, s. 115-144, nr wyd. 1
69. Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro [w:] Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, Gdańskie Studia Prawnicze [red:] J. Zajadło, Wyd. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, s. 11-18, nr wyd. t. XIII
70. Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII [red:] J. Zajadło, Gdańsk 2005, s. 582, nr wyd. 1
71. Słowo wstępne [w:] Wybrane problemy praw człowieka (Selected Problems of Human Rights), Zeszyty Ordo et Iustitia [red:] T. Widłak, Wyd. Forum Badań ONZ, Gdańsk 2005, s. 3 i n., nr wyd. 1
72. Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki [w:] Acquis Communautaire, t. VI, Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2004, s. 23-37, nr wyd. 1
73. Prawo karne, prawa człowieka i rozliczanie przeszłości (na przykładzie procesów członków Narodowej Rady Obrony NRD i Biura Politycznego SED) [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 471-494, nr wyd. 1
74. Spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji [w:] W obronie praw człowieka, Wyd. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004, s. 11-32 , nr wyd. 1
75. Studia Grotiana, Wyd. Arche, Gdańsk 2004, s. 236, nr wyd. 1
76. Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Wyd. Arche, Gdańsk 2003, s. 251, nr wyd. 1
77. Normatywne funkcje pojęcia "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka" (na marginesie art. 30 Konstytucji RP) [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej [red:] S. Pikulski, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 480-489, nr wyd. 1
78. Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmuprawniczego i prawa natury, Wyd. Arche, Gdańsk 2001, s. 329, nr wyd. 1
79. Inimväärikus ja inimogused [w:] M. L. Sepper, J. Erne, H. Lindpere (red.), Rahvusvahelised inimogused ja nende kaitse, Abo Akademi University 2001, n/a 2001, nr wyd. -
80. Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava [w:] Uvod u meżdunarodnu zaštitu ljudskih prava, R. Hanski, M. Suksi (red.), s. 37-48 (w języku serbsko-chorwackim) , Turku 1999, nr wyd. 1
81. New rules on insurance in Poland [w:] Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia [red:] A. Sylwestrzak [współautor:] Z. Brodecki, Gdańsk 1998, nr wyd. 1
82. Human Dignity and Human Rights [w:] R. Hanski, M. Suksi (ed.), Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook, Turku 1990, nr wyd. 1 i 2
83. Some Remarks on the Relation of International Law to Internal Law in the Polish Legal System [w:] A. Rosas (ed.), International Human Rights Norms in Domestic Law: Finnish and Polish Perspectives, Helsinki 1990, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Jak (nie) wybierać sędziów, Gazeta Wyborcza 144 [współautor:] T. Koncewicz, Warszawa 2015
2. Sędzia konstytucyjny, czyli kto, Rzeczpospolita 122 [współautor:] T. Koncewicz, Warszawa 2015
3. La Jeune Eugenie I The Antelope: dwa tragiczne rozdziały z historii prawa morza, Gdańskie Studia Prawnicze t. XXIX, Gdańsk 2013, s. 293-312
4. Godność, wolność i równość w Konstytucji RP, GSP XXVII, Gdańsk 2012, s. 423-435
5. Prawnicza teodycea, GSP XXVII, Gdańsk 2012, s. 407-421
6. The Theory of Hard Cases and Humanitarian Intervention, Polish Review of International and European Law Inaugural Issue [współautor:] S. Sykuna, Warszawa 2012, s. 11-60
7. Na marginesie wydarzeń w Nangar Khel: respondeat superior?, Gdańskie Studia Prawnicze t. XIX (w druku) [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, Gdańsk 2008
8. Polityka wobec przeszłości - zwykła substytucja pojęć czy semantyczna rewolucja?, Etyka w druku, - 2008
9. Na marginesie wydarzeń w Nangar Khel: Respondeat Superior, Gdańskie Studia Prawnicze XIX [red:] J. Warylewski [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, Gdańsk 2008, s. 63
10. Etyka doradcy prawnego władz publicznych (na przykładzie afery tzw. Torture Papers), Przegląd Sejmowy 6/2007, Warszawa 2007
11. Filozofia prawa międzynarodowego?, Państwo i Prawo 2/2007, Warszawa 2007, s. 16-29
12. Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę - okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony, Przegląd Sądowy 6/2007, Warszawa 2007, s. 26-36
13. Odpowiedzialność za ochronę - szanse i zagrożenia w kontekście kryzysu w Darfurze , Polski Przegląd Dyplomatyczny 2/2007, Warszawa 2007, s. 89-106
14. Tortury jako problem filozoficzno-prawny?, Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga Profesor Urszuli Jackowiak t. XVII, Gdańsk 2007, s. 627-637
15. Uniwersalizm praw człowieka w Konstytucji - bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje, Przegląd Sejmowy 4/2007, Warszawa 2007, s. 93-112
16. Demokratyczny pozytywizm? (na marginesie książki Jürgena Habermasa, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego), Przegląd Sejmowy 5, Warszawa 2006, s. 73-86
17. Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Państwo i Prawo 5/2006, Warszawa 2006, s. 32-47
18. Guantanamo i Abu Ghraib - problemy etyczno-prawne, Wojskowy Przegląd Prawniczy 3, - 2006, s. 19-32
19. Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór uniwersalizm-relatywizm, Gdańskie Studia Prawnicze t. XV, Gdańsk 2006, s. 519-533
20. Hugo Grocjusz i hipoteza etiamsi daremus, non esse Deum, Czasopismo Prawno-Historyczne 1/2006, - 2006, s. 203-213
21. Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu -, Warszawa 2006, s. 74-76
22. Humanitarian intervention: threat to international order, moral imperativ, or customary norm in statu nascendi?, Polish Yearbook of International Law t. 27, 2004-2005, Warszawa 2005, s. 33-48
23. Humanitarna interwencja jako przedmiot dyskursu etyczno-prawnego, Politeja 1 (5), Kraków 2005, s. 6-35
24. Legality and Legitimization of Humanitarian Intervention: New Challenges in the Age of the War on Terrorism, American Behavioral Scientist t. 48 nr 6, - 2005, s. 653-670
25. Prawo międzynarodowe wobec problemu >państwa upadłego<, Państwo i Prawo 2/2005, Warszawa 2005, s. 3-20
26. Prawo międzynarodowe, prawa człowieka i demokracja: kontrowersje wokół tzw. interwencji pro-demokratycznej, Gdańskie Studia Prawnicze t. XIV, Gdańsk 2005, s. 559-580
27. Prawo, ustawa, ustawowe bezprawie (na marginesie książki B. Hoffmann, Das Verhältnis von Gesetz und Recht), Przegląd Sejmowy 3/2005, Warszawa 2005, s. 89-105
28. Słuszna przyczyna jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej. Studium z filozofii prawa międzynarodowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005 1-2, - 2005, s. 37-76
29. Społeczność międzynarodowa czy wspólnota międzynarodowa?, Państwo i Prawo nr 9, Warszawa 2005, s. 34-50
30. Teoria sprawiedliwości międzynarodowej: prawa człowieka contra suwerenność?, Polski Przegląd Dyplomatyczny t. 5, nr 3, Warszawa 2005, s. 95-117
31. Uniwersalna jurysdykcja - kilka uwag filozoficznoprawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3/2005, - 2005, s. 61-76
32. Dylematy humanitarnej interwencji, Studia Europejskie t. XII [współautor:] S. Sykuna, - 2004, s. 29-53
33. Dylematy humanitarnej interwencji, Studia europejskie XII [współautor:] S. Sykuna, Gdynia 2004
34. Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, Państwo i Prawo 1/2004, Warszawa 2004, s. 3-17
35. Sprawy konstytucyjne w integralnej filozofii prawa Ronalda Dworkina, Gdańskie Studia Prawnicze XII [współautor:] S. Sykuna, Gdańsk 2004, s. 279-293
36. The Notion >Gesetz und Recht< in Contepmorary German Legal Philosophy, Ius et Lex 1/2004, - 2004, s. 35-50
37. Z dawnych i nowszych dziejów humanitarnej interwencji, Czasopismo Prawno Historyczne nr 2, - 2004, s. 31-64
38. Filozofia prawa a prawo karne. Studium tzw. Mauerschützen, Ius et Lex 1/2003, - 2003, s. 175-202
39. Historia przed sądem prawa karnego? Niemieckie dylematy państwa prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XI, Gdańsk 2003, s. 457-469
40. One-Case Study: Mauerschützen-Trials, Ius et Lex 1/2003, - 2003
41. Polnischer Sonderweg? Uwagi na marginesie opracowania: E. Weigend, A. Zoll, Polen, [w:] A. Eser, J. Arnold (red.), Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse, vol. 5, Polen. Ungarn, Freiburg im Breisgau 2002, 1/2003 Ius et Lex, - 2003, s. 365-383
42. The Philosophy of Law and Criminal Law - The Study of Mauerschützen, Studia Europejskie t. XI, - 2003, s. 277-303
43. Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, "Ochrona Zabytków" 2003 1-2 [współautor:] K. Zeidler, Warszawa 2003, s. 6
44. Bezpieczeństwo-celowość-sprawiedliwość. Antynomie idei prawa, Gdańskie Studia Prawnicze IX, Gdańsk 2002, s. 233-248
45. Procesy tzw. strzelców przy Murze Berlińskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 2/2002, - 2002, s. 117-139
46. Formuła Gesetz und Recht, Ius et Lex 1/2001, Gdańsk 2001, s. 37-51
47. Formuła Radbrucha - geneza, treść, zastosowanie, Państwo i Prawo 6/2000, Warszawa 2000, s. 25-42
48. Formuła Radbrucha a paradygmat niepozytywistycznej teorii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze t. VII/2000, Gdańsk 2000, s. 683-697
49. Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji), Gdańskie Studia Prawnicze t. III/1998, Gdańsk 1998, s. 53-62
50. Ustawa, prawo, ustawowe bezprawie (na marginesie art. 20 ust. 3 Ustawy Zasadniczej Niemiec), Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe 2/1990, - 1990, s. 187-197
51. Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1989, - 1989, s. 103-117
52. Die Bedeutung der Hypothese "etiamsi daremus", Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 1/1988, - 1988, s. 83-92
53. Gustav Radbruch i antynomie współczesnej filozofii prawa, Colloquia Communia 6/1988-1/1989, - 1988, s. 63-74
54. Some Remarks on >>De origine gentium americanarum<<, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe 1/1988, - 1988, s. 159-173
55. Trzecie Odrodzenie prawa natury? (Uwagi metodologiczne), Colloquia Communia 6/1988-1/1989, - 1988, s. 109-118
56. Filozofia prawa Artura Kaufmanna, Annales UMCS Sectio G Ius, - 1987, s. 389-409
57. Filozoficzne podstawy paktów praw człowieka, Roczniki Nauk Społecznych KUL 15/1987, - 1987, s. 73-93
58. Überwindung des Rechtspositivismus als Grundwert des Grundgesetzes, Der Staat 2/1987, - 1987, s. 207-230
59. Marksistowska doktryna prawa natury in statu nascendi czy rehabilitacja antypozytywizmu?, Państwo i Prawo 9/1986, Warszawa 1986, s. 14-28
60. Marxismus und Naturrecht? (Dargestelt am Beispiel der modernen polnischen Rechtstheorie), Ost-Europa-Recht 1/1986, - 1986, s. 68-79
61. Prawo natury a prawo narodów w koncepcji Hugona Grocjusza, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 14, Gdańsk 1986, s. 75-95
62. Problem prawa naturalnego, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie" 140, - 1985, s. 73-75
63. Problem rozumowania "more geometrio" w filozofii państwa i prawa Hugona Grocjusza, Studia Filozoficzne 2-3, - 1985, s. 191-204
64. Zniesienie kary śmierci w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Palestra 5-6, Warszawa 1984, s. 33-44
65. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie" 123, - 1983, s. 49-65
66. Hugo Grocjusz o studiach politycznych, Nautologia 4, - 1983
67. Idea umowy społecznej w teorii państwa i prawa Hugona Grocjusza, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 10, Gdańsk 1982, s. 81-96
68. Kilka uwag o metodzie badania doktryn polityczno-prawnych w nawiązaniu do polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG 8, Gdańsk 1980, s. 123-134
69. Kodeks Etyki Muzeów ICOM - charakterystyka teoretyczno- i filozoficzno-prawna, Gdańskie Studia Muzealne. Prawo Muzeów w druku, Gdańsk 0
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Pięć minut antyfilozofii antyprawa. Glosa do Uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/07, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Gdańsk 2008
2. Tortury w państwie prawa? Glosa do wyroku w sprawie Wolfganga Daschnera, LG Frankfurt z 20.12.2004 - 5/27 KLs 7570 Js 203814/03(4/04), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa, Gdańsk 2006
3. Glosa do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 marca 2001 r. w sprawach Kessler,Streletz,Krenz p-ko Niemcy i K.-H.W. p-ko Niemcy, [w:] Ius et Lex 1/2003, Warszawa 2003
Hasła
1. Etyka doradcy prawnego władz publicznych [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
2. Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność prawna [w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, P. Skuczyński, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-4569-7, nr wyd. 1
3. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN SBN 978-83-255-2839-3, nr wyd. 1
4. Prawo dyplomatyczne i konsularne [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
5. Protokół dyplomatyczny [w:] Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć [red:] S. Sykuna, J. Zajadło [współautor:] S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2878-2, nr wyd. 1
6. System ochrony zabytków [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
7. Wartość zabytku [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler [współautor:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-0824-1, nr wyd. 1
8. Bezprawie legislacyjne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
9. Godność człowieka [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
10. Obowiązki obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
11. Ochrona wolności i praw człowieka i obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
12. Prawa solidarnościowe (prawa trzeciej generacji) [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
13. Prawo do oporu [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
14. Równość wszystkich wobec prawa [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
15. Wolności i prawa człowieka i obywatela [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
16. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
17. Wolności i prawa osobiste [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
18. Wolności i prawa polityczne [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. 1
19. Wolność człowieka [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego [red:] A. Szmyt, Wyd. C. H. Beck., Warszawa 2008, nr wyd. 1
20. Analityczna teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
21. Filozofia prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
22. Formuła Radbrucha [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
23. Ideał (idea) prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
24. Koncepcja prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
25. Marksistowska teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
26. Normatywizm [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
27. Pozytywizm prawniczy [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
28. Prawo natury [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
29. Sprawiedliwość [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
30. Teoria prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Zajadło, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Review R. Kwiecień, Theory and Philosophy of International Law. Selected Problems, Difin 2011 [współautor:] T. Widłak, Polish Review of International and European Law Inaugural Issue, Warszawa 2012, s. 205-217
2. A.Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego A.Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1, Warszawa 2012, s. 275-280
3. Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? Recenzja książki: Roman Andrzej Tokarczyk, Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 [współautor:] O. Nawrot, ICF DIAMETROS 22 (grudzień 2009), Kraków 2009
4. D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256 D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 256, Przegląd Sejmowy 7, Warszawa 2007
5. J. Góral, R. Hausner J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005 J. Góral, R. Hausner J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2, Warszawa 2006
6. S. Macedo (red.), Universal Jurisdiction. National Courts and the prosecution of Serious Crimes Under International Law S. Macedo (red.), Universal Jurisdiction. National Courts and the prosecution of Serious Crimes Under International Law, University of Pennsylvania Press 2004, Państwo i Prawo 7, Warszawa 2005
7. John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001, Etos 61-62, Warszawa 2003
8. Leszek Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986 Leszek Leszczyński, Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, Ost-Europa-Recht 2/1988, n/a 1988
9. Das Naturrechtsdenken heute und morgen. Gedächtnisschrift für Rene Marcic, Duncker&Humbolt -, Państwo i Prawo 1/1987, Warszawa 1987
Referaty
1. Constitutionalization: a New Philosophy of International Law? na konferencji Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited, INP PAN, Warszawa, 18-19 listopda [współautor:] T. Widłak, 2013
2. Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa na marginesie doktryny 'Responsibility to Protect' na konferencji Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, 2010
3. Koncepcja "responsibility to protect" - szanse i zagrożenia na konferencji I warszawsko-toruńskie kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, 2008
4. Odpowiedzialnosc za wykonanie lub niewykonanie rozkazu - problemu filozoficzne na konferencji "Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych we współczesnych konfliktach zbrojnych" [współautor:] P. Zajadło-Węglarz, 2008
5. Odpowiedzialność za ochronę czy interwencja humanitarna? na konferencji Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Poznań, 2007
6. Globalne problemy praw człowieka - komentarz do wystąpienia prof. Russella Hittingera na konferencji Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich Dzień Praw Człowieka, 2006
7. Rola prawa międzynarodowego w ochronie dziedzictwa kultury na konferencji Konferencja na temat: ''Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania'', Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Łódź [współautor:] K. Zeidler, 2006
8. Guantanamo i Abu Ghraib - problemy etyczno-prawne na konferencji Konferencja "Wojskowy wymiar sprawiedliwości", Gdańsk, 2006
9. Humanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi? na konferencji UKSW - INP PAN, Radziejowice, 2004
10. Godność jako podstawa praw człowieka na konferencji Gdynia, 2003
11. Spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji na konferencji Instytut Studiów Strategicznych, Kraków, 2003
12. Prawo międzynarodowe a rozliczanie przeszłości na konferencji Sekcja Polska ILA, 2003
13. Prawa człowieka bez prawa naturalnego? na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, 2002
14. Human Rights and Natural Law na konferencji Oslo, 1990
15. Die Grundrechte im Strafprozess na konferencji Gdańsk, 1988
16. Europejska Komisja Praw Człowieka na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, grudzień 1987 , 1987
17. Europejska Konwencja Praw Człowieka na konferencji Dni Praw Człowieka, KUL, grudzień 1986 , 1986
Opinie prawne publikowane
1. Ekspertyza dla Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu zmiany art. 55 Konstytucji RP - 2006 dot. Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dla Biuro Analiz Sejmowych, Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji, 2006
2. Ekspertyza dla RPO w sprawie Karty Praw Podstawowych dot. - dla Rzecznik Praw Obywatelskich [współautor:] Z. Brodecki, T. Koncewicz, -, 2006
3. Godność człowieka a prawa człowieka dot. - dla druk specjalny dla Komisji Konstytucyjnej Sejmu RP I Kadencji, maszynopis powielony - 10 s., 1991
4. Przymusowa przynależność do izb lekarskich a wolność stowarzyszeń dot. aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe dla druk specjalny dla Rzecznika Praw Obywatelskich, maszynopis powielony - 8 s., 1991
5. Aksjologiczne podstawy katalogu praw, wolności i obowiązków obywatelskich dot. - dla Prawa, wolności i obowiązki obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z.Kędzia, Poznań 1990 , (maszynopis powielony - 10 s.), 1990
6. Zasady konstytucyjnego katalogu praw, wolności i obowiązków obywatelskich dot. - dla Prawa, wolności i obowiązki obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z.Kędzia, Poznań 1990 , maszynopis powielony - 10 s., 1990
Udział w konferencjach
1. Współczesne wyzwania kryminologii 16 października 2013 [współautor:] W. Cieślak, . Cora, S. Cora, K. de Walden-Gałuszko, W. Glac, B. Pastwa-Wojciechowska, R. Skarbek, S. Steinborn, W. Zalewski, Gdańsk 2013
2. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wojciechowski, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
3. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, M. Wojciechowski, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
4. XXIII Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR): moderator dyskusji Special Workshop on Humanitarian Interventions, Kraków 2007
Varia
1. Karta praw podstawowych, czyli o cywilizacyjnym wyborze i obalaniu mitów, Rzeczpospolita z 30 listopada 2007 r. [współautor:] Z. Brodecki, T. Koncewicz, 2007
2. Andrzej Kubiak, Państwo prawne - idea, postulaty, dylematy; PiP, nr 7/1991 (artykuł pośmiertny), 1991
3. Ankieta: Problem prawa naturalnego - problemem otwartym, Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie", 140/1985 [współautor:] H. Waśkiewicz, 1985
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału