Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 mgr Krystyna Warylewska LL.M.
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAsystent

Pokój: 4055 (sekretariat: 4065)
Telefon: brak (sekretariat: 523 29 43 lub wewn. 29 43, lub wewn. , fax 523 29 35)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  czwartek godz. 11.00-13.00
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach: 17.00-19.00
PRZYPOMNIENIE! Konsultacje w przerwie semestralnej nie odbywają się!
 • Ambasador RPO- czerwiec 2011 do chwili obecnej
 • Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego
 • Członek komisji rekrutacyjnej 2012 r., 2013 r.
 • Opiekun naukowy/ trener drużyny Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w Central and Eastern European Moot Court Competition, Brno 2013 r.

 

Zatrudnienie poza Wydziałem:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku- Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce;

 • Prawo autorskie, wykładowca, studia stacjonarne
 • Prawo autorksie, wykładowca, studia niestacjonarne 
 Inne pełnione funkcje:
 • Senior ELSA Gdańsk
 • Delegat ELSA International, SCT/25 WIPO, Szwajcaria, 2011
 • Uczestnik XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2013 r.: wykład- Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Członkowstwo w organizacjach:
 • IIT Chicago Kent College of Law Allumni Association
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego
Wykształcenie:
 • Szkoła Prawa Francuskiego, 2013 
 • LL.M.- IIP LL.M.- Master of International Intellectual Property, Chicago- Kent College of Law, Stany Zjednoczone, 2012
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo, Uniwersytet Gdański, 2011
 • SAL- School of American Law, Gdańsk, 2009- 2010
 • Stypendystka Programu Erasmus, Université de Caen Basse-Normandie, Francja, 2008- 2009
Hobby
zarządzanie projektami, psychologia sportu pozytywnego, bieganie, pływanie, wycieczki górskie.

Temat rozprawy doktorskiej:


Wymiar zewnętrzny europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.
- 17.06.2013 r.: otwarcie przewodu doktorskiego

 

 

 

 

Prowadzone przedmioty:
Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone na innych wydziałach UG

 • Wydział Ekonomiczny UG: Prawo i Instytucje UE, ćwiczenia 

 

 

Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj to zadać właściwe pytania [w:] Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość [współautor:] T. Koncewicz, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-3493-8, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Sukces studentów Wydziału Prawa i Administracji, Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego 4, Gdańsk 2013
2. ukces studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego - Why moot?, Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG 3, Gdańsk 2013
3. L'Espace de liberté sécurité justice : un droit à géographie variable?, Revue Trimestrielle de Droit Européen 4, Paryż 2012
4. Constitutional regulations on freedom of speech and the penalty itself under the Penal Code in Poland, Emerging Markets Law Review Vol. 3, no. 1, Warszawa 2011
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Rola i znaczenie parlamentu europejskiego w procesie zawierania umów międzynarodowych dotyczących działań zewnętrznych Unii Europejskiej, Wyrok TS UE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie C-658/11, Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, [w:] Wszechnica Prawnicza 1, Gdańsk 2015
2. Unia Europejska jako strona europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Opinia TS UE 2/13 z dnia 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie projektu porozumienia w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2, Gdańsk 2015
Hasła
1. Azyl [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
2. Europejska Sieć Sądowa [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
4. Europol, Europejski Urząd Policji [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
5. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
6. Stosunki Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
7. Unia Walutowa i Gospodarcza, UWG [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
8. Waluta [w:] Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej , Warszawa 2014, nr wyd. 1
Udział w konferencjach
1. Seminarium eksperckie „Prawno-organizacyjne problemy żeglarstwa w Polsce" zorganizowane przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Prawa Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 18 kwietnia 2013 r. [współautor:] P. Makurat, M. Tomaszewska, K. Zeidler, Gdańsk 2013
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału