Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr Łukasz Karczyński
Katedra Prawa Finansowego
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAdiunkt
Doradca podatkowy

Pokój: 3009 (sekretariat: 3012)
Telefon: 523 28 66 (sekretariat: 523 28 62 lub wewn. 28 62, fax 523 27 03)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  środa godz. 13.00 - 15.00
Opiekun Sekcji Prawa Podatkowego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Pełnomocnik Dziekana ds. strony internetowej WPiA

Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu

Członek Komisji Socjalno-Mieszkaniowej UG


Informacje praktyczne dla studentów:

I. Aktualności

...przeniosły się na fejsa. ;)

II. Materiały dydaktyczne

materiały dydaktyczne do ćwiczeń


 

Zainteresowania naukowe:

 • Prawo podatkowe (podmiotowość podatkowoprawna, związki prawa podatkowego i prywatnego, transparentność podatkowa, opodatkowanie spółek)
 • Teoria prawa (ontologia prawa)

Osiągnięcia:

 • stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów UG na rok akademicki 2008/2009
 • I miejsce ex aequo w Konkursie na Glosę 2005 do orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa bankowego, organizowanym przez Kancelarię Radców Prawnych Merski we współpracy z „Monitorem Prawniczym" (17 marca 2006 r.)
 • I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań (14 kwietnia 2005 r.)
Hobby
 • rower
 • sztuka i kultura
 • filozofia
 • psychologia
 • fabricatio vini
 • et al.
Prowadzone przedmioty:
Ćwiczenia:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. artykuł pt. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa [w:] Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku [red:] J. Gliniecka, E. Juchnevičius, T. Sowiński, M. Wróblewska, Warszawa 2013, nr wyd. 1
2. artykuł pt. Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej [w:] Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa [red:] J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2013, nr wyd. 1
3. rozdział pt. Zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych [w:] Prawo finansowe [red:] J. Gliniecka, H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, nr wyd. 1
4. artykuł pt. O absurdach spółki cywilnej i jej pozycji podatkowoprawnej [w:] Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka [red:] J. Glumińska-Pawlic, Katowice 2012, nr wyd. 1
5. Opodatkowanie przekształceń spółek, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 348, ISBN 978-83-264-1602-6, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa, Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku: Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe możliwości 10 [red:] A. Uziębło, Gdańsk 2011
2. Transgraniczne przekształcenie spółki, Przegląd Prawa Handlowego 12, Warszawa 2011
3. Kilka uwag o interpretacji terminów "ustawa podatkowa" i "przepisy prawa podatkowego" na gruncie OrdPU [Ordynacji podatkowej], Monitor Podatkowy 7, Warszawa 2009
4. Opodatkowanie przekształceń spółek [w świetle zasady zaufania do państwa i prawa], Prawo i Podatki 3, Warszawa 2009
5. Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. II, Prawo i Podatki 1, Warszawa 2009
6. Fundusz inwestycyjny w świetle regulacji podatkowych - wybrane konsekwencje nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych, Prawo i Podatki 9, Warszawa 2008
7. Krótki leksykon prawa podatkowego, Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku 7, Gdańsk 2008
8. Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. I, Prawo i Podatki 12, Warszawa 2008
9. Orzekanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres sprzed 1.5.2004 r., Monitor Podatkowy 7, Warszawa 2007
10. Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego, Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku 6, Gdańsk 2007
11. Przekształcenia spółki kapitałowej w osobową - opodatkowanie wspólników, Prawo i Podatki 7, Warszawa 2007
12. Spółka komandytowa jako narzędzie optymalizacji opodatkowania, Prawo i Podatki 10, Warszawa 2007
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Przychód z nieodpłatnych świadczeń (imprezy integracyjne), NSA z 21 października 2011 r. (II FSK 775/10), [w:] Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2, Toruń 2013
2. Ex iniuria non oritur ius (zasądzone odszkodowanie za wypadek przy pracy jako koszt uzyskania przychodu), WSA w Gliwicach z 6 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gl 412/12), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2, Gdańsk 2013
3. Opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych podatkiem od nieruchomości, uchwała NSA z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11), [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 4, Gdańsk 2012
4. Skutki zbycia nowo wybudowanego budynku lub budowli w podatku od nieruchomości, wyrok NSA z 10 marca 2010 r. (II FSK 1765/08), [w:] Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 5, Toruń 2011
5. Przesłanka względów technicznych a opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości, wyrok NSA z 14 października 2009 r., II FSK 747/08, [w:] Jurysdykcja Podatkowa 5, Wrocław 2010
6. Bankowy tytuł egzekucyjny a bieg przedawnienia, uchwała SN z 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03, [w:] Monitor Prawniczy 8, Warszawa 2006
7. Reguły intertemporalne w prawie podatkowym, wyrok NSA z 9 marca 1995 r., SA/Po 3015/94, [w:] Edukacja Prawnicza 10, Warszawa 2005
Hasła
1. Pomoc społeczna [w:] Nauki o zdrowiu. Architektonika dziedziny. Tom 3: Zagadnienia społeczne, etyczne i prawne [red:] E. Adamska-Pietrzak, A. Janaszczyk, L. Pawłowski, P. Popowski, L. Wengler, A. Zimmermann, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
2. Państwowe Ratownictwo Medyczne [w:] Nauki o zdrowiu. Architektonika dziedziny. Tom 1: Prolegomena [red:] L. Wengler, E. Adamska-Pietrzak, A. Janaszczyk, L. Pawłowski, A. Zimmermann, Gdańsk 2010, nr wyd. 1
3. Podstawowa opieka zdrowotna [w:] Nauki o zdrowiu. Architektonika dziedziny. Tom 1: Prolegomena [red:] L. Wengler, E. Adamska-Pietrzak, A. Janaszczyk, L. Pawłowski, A. Zimmermann, Gdańsk 2010, nr wyd. 1
Referaty
1. Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej na konferencji XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika", 2013
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa na konferencji II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego, 2013
3. Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa na konferencji IV Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z cyklu „Innowacje finansowe”: Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej – nowe wyzwania i możliwości, 2011
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału