Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr Maciej Wojciechowski
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAdiunkt

Pokój: 3023 (sekretariat: 3012)
Telefon: 523 28 73 (sekretariat: 523 28 62 lub wewn. 28 62, fax 523 27 03)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  czwartek godz. 12:00-14:00
W każdy ostatni wtorek miesiąca konsultacje obywają się wyłącznie w godz. 17.00-19.00
członek sekcji polskiej stowarzyszenia IVR
Polecam blog pracowników Instytu Socjologii UG: socjologda.blogspot.com
Prowadzone przedmioty:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Pewność prawa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, nr wyd. 1
2. Axel Hagerstrom [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
3. Czesław Znamierowski [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
4. Jerzy Wróblewski [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
5. Kryteria jednolitości orzecznictwa sądowego [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, t. 2 (red. E. Wójcicka), Wyd. Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 234-243, ISBN 978-83-7455-363-6, nr wyd. 1
6. Pewność prawa [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
7. Posłuszeństwo [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
8. Realizm prawniczy [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN 978-83-278-0421-1, nr wyd. 1
9. Postęp nauk społecznych a teoria prawa [w:] Czy koniec teorii prawa?, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 291-302, ISBN 978-83-229-3233-9, nr wyd. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3337
10. Problem własności muzealiów znajdujących się w polskich muzeach martyrologicznych [w:] Prawo muzeów pod. red. J. Włodarskiego i K. Zeidlera, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 7, ISBN 978-83-7601-002-1, nr wyd. 1
11. Historyczne i metodologiczne aspekty rozważań o postępie prawa [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej [red:] S. Wronkowska, Kraków 2005, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Rehabilitacja namiętności. Emocje a postulat bezstronności, Archwium Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2, Warszawa 2013, s. 71-77
2. Zaufanie instytucjonalne w kontekście ustawowej zasady zaufania jednostki do państwa, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2, Poznań 2012
3. Postęp prawa i niektóre jego kryteria, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość t. VII, Gdańsk 2010, s. 269-279
4. Wybrane aspekty problematyki pewności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XXIV, Gdańsk 2010, s. 559-571
5. Charakter legitymacji prawników do zajmowania się prawami człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze XIII, Gdańsk 2005
6. Uwagi na marginesie pewnego twierdzenia na temat pewności prawa, Gdańskie Studia Prawnicze XIV, Gdańsk 2005
7. Kilka uwag na temat społeczeństwa obywatelskiego, Studia europejskie XII, Gdynia 2003
8. Niektóre aspekty tzw. autentyczności tekstów aktów normatywnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4(65), Warszawa 2003
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Ulga uczniowska, wyrok WSA z 22 lipca 2009 r. I SA/Sz 276/09, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 3/4, Gdańsk 2010
2. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 30.04.2004 r. ACa 276/04. [Dot. prawnych aspektów transseksualizmu], ACa 276/04 SA w Katowicach, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 3, Gdańsk 2005
Hasła
1. Błąd [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] P. Sut, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
2. Paradoks [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych haseł, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
3. Znaki i symbole [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych hase, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. 1
4. Metafora [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych haseł. [red:] K. Zeidler, P. Rybiński [współautor:] T. Widłak, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, nr wyd. 1
5. Autorytet prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
6. Bezpieczeństwo prawne [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
7. Celowość prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
8. Critical Legal Studies [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
9. Epistemologia a prawo [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć [współautor:] F. Przybylski-Lewandowski, Warszawa 2007, nr wyd. 1
10. Ontologia a prawo [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
11. Pewność prawa [w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007, nr wyd. 1
Recenzje publikowane
1. Dwa grzyby w barszcz, czyli optymalizacja decyzji podejmowanych przez prawników Randall Kiser, Beyond Right and Wrong. The Power of Effective Decision Making for Attorneys and Clients , Springer, Heidelberg, –Dordrecht, –London, 2010, Forum Prawnicze 2 , Toruń 2012
Referaty
1. Emotions of Judges. Between Rejection and Understanding na konferencji 4th Midterm Conference of the ESA RN Sociology of Emotions (10-13 października) w Berlinie, 2012
2. Rehabilitacja namiętności? Emocje a postulat bezstronności na konferencji XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Łodzi (6-9 września), 2012
3. Prawo serii w sporcie. Czy jesteśmy racjonalni? na konferencji Prawo sportowe-oczami sportowca, prawnika, sponsora, 2012
4. Postep nauk społecznych a teoria prawa na konferencji Czy koniec teorii prawa?, 2011
5. "Przewidywalność" jako kategoria objaśniająca treść wyrażenia "pewność prawa" na konferencji Konferencja Pamięci Twórczości Jerzego Wróblewskiego, 2010
6. Pojęcie błędnej wykładni na konferencji XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Dyskrecjonalność w prawie" (22-24 września), 2008
7. Error in Legal Interpretation na konferencji XXIII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 2007
8. Kłopoty z pojęciem bezpieczeństwa prawnego na konferencji II Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pod tytułem: "Od filozofii do praktyki prawa", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn, 2005
9. Legal Certainty and Legal Security Terms from Analitycal Point of View (referat) na konferencji IX Congres de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique w Tunisie, 2005
10. Dwa ujęcia postępu prawa (komunikat) na konferencji XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Gnieźnie , 2004
Udział w konferencjach
1. I Gdańskiej Konferencji Kryminologicznej, Gdańsk 4 czerwca 2013, [współautor:] . Cora, S. Cora, M. Flis-Świeczkowska, R. Skarbek, S. Steinborn, M. Szulc, W. Zalewski, Gdańsk 2013
2. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa'' [współautor:] M. Glanc, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło, K. Zeidler, Łódż, 6-9 września 2012
3. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, ''Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?'' [współautor:] N. Cieslewicz, M. Glanc, A. Mikołajczyk, O. Nawrot, J. Niesiołowski, F. Przybylski-Lewandowski, P. Sut, S. Sykuna, T. Widłak, M. Wierzbicki, J. Zajadło, K. Zeidler, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału