Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz prof. UG
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
Kierownik katedry
Profesor nadzwyczajny
L.L.M

Pokój: 4052 (sekretariat: 4065)
Telefon: 523 28 30 (sekretariat: 523 29 43 lub wewn. 29 43, lub wewn. , fax 523 29 35)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  poniedziałek godz. 13.00-14.00
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 28.10*, godz.:17.00-18.00; 30.11, godz.: 14.50-15.50; 06.12, godz.: 12.00-13.00; 17.01, godz.: 16.30-17.30 *konsultacje z dnia 28.10 zostały przeniesione na 04.11, godz.: 17.00-18.00

kontakt

ttkoncewicz@tomasz-koncewicz.eu

 

Najnowsze publikacje obejmują:

Artykuły 

Wieksza część tekstów jest dostepna do pobrania ze strony www.tomasz-koncewicz.eu pod zakładką "publikacje"  

Wspólnotowa interpretacja. Jaki zasięg i skutek?, Palestra 7-8/2009    

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i sądy wspólnotowe. Orzecznicze (r)ewolucje, Palestra 9-10/2009  Wspólnotowy sąd w cieniu tragedii, Rzeczpospolita z 30 października 2009 r. (tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/385387.html 

Sąd wspólnotowy wobec terroryzmu. Pomiędzy koniecznym pragmatyzmem, wiernością dla fundamentalnych wartości i poszukiwaniem etosu sądzenia, Palestra 11-12/2009 

 Polityka nie może eliminować logiki prawa unijnego, Gazeta Prawna z 22 grudnia 2009 r. s. B10. (tekst dostępny na ://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/380874,polityka_nie_moze_eliminowac_logiki_prawa_unijnego.htmlPostępowanie prejudycjalne i proceduralna dyferencjacja. Quo vadis? Palestra 1-2/2010  Sędzia nadzwyczajny, (wraz z J. Zajadło) Gazeta Wyborcza z 24 marca 2010 r. (tekst dostępny na http://wyborcza.pl/1,76842,7693957,Sedzia_nadzwyczajny.html  

Na jakim poziomie powinna znajdować się kompetencja do orzekania w przedmiocie ważności prawa unijnego? Pomiędzy doraźną polityką a logiką prawa unijnego, Palestra 3/2010    

Zwyczajnie nadzwyczajny człowiek. Wspomnienie o Mecenasie Stanisławie Mikke, Palestra 4/2010 (tekst dostępny na http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3464)      

Prawo” jako autonomiczna racja argumentacyjna i walor „strategii sądowych” w prawie europejskim. Przypadek „Gazociągu Północnego” Palestra 5-6/2010

"Wspólnotowa ścieżka precedensu". Nie czy, ale jak, w A. Śledzińska - Simon, M. Wyrzykowski, (red.), Precedens w polskim systemie prawa, (Warszawa, 2010) 

Traktat z Lizbony wobec operatywności unijnego systemu ochrony prawnej i modelu kooperacyjnego prawodawcy.(Pomiędzy racjonalizacją "antycypacyjną" i "reakcyjną" tekstu), Przegląd Sejmowy 4/2010 

Traktat z Lizbony i polski system prawny, Przegląd Sejmowy 4/2010 

Rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konfrontacja sądów czy proceduralne przewartościowanie? Palestra 7-8/2010 

 „Filozofia Van Gend en Loos en Loos” i sztuka (z)rozumienia prawa europejskiego. Kilka refleksji o walorach patrzenia wstecz orzecznictwa”, Palestra 9-10/2010  

 Sprawiedliwość proceduralna w sądach unijnych. Pierwsze kroki, Palestra 11-12/2010

Nie nadużywaj procedury, Rzeczpospolita z 17 stycznia 2011 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/596202.html

Nie nadużywaj prawa swego, Rzeczpospolita z 20 grudnia 2010 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/581967_Nie-naduzywaj–prawa-swego.html

Urzędnik palnął, państwo odpowiada, Rzeczpospolita 6 listopada 2010 r. tekst dostępny na http://www.rp.pl/artykul/560009.html 

 Bariery naszego myślenia o roli sądów. Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską, (część II) Palestra 11-12/2011

Suwerenność w bankructwie w Dziennik Gazeta Prawna „Prawnik” z 11 stycznia 2012 r. 

Co grozi Polsce za budowę stadionu w Wrocławiu? w Polska the Times 7 grudnia 2011 r. 

 „Gazociąg Północny”. O prawie, procedurach i strategiach jurysdykcyjnych, (wraz z Z. Brodeckim) w: Współczesne problemy prawa, (Gdynia, 2011)

„Filozofia Van Gend en Loos”: – elegancka figura retoryczna czy klucz do zrozumienia prawa europejskiego? Gdańskie Studia Prawnicze  tom XXV/2011

Jak reformować Trybunał Konstytucyjny? Rzeczpospolita z 15 września 2011 r., s. C7

Bariery naszego myślenia o roli sądów. Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską, (część I) Palestra 9-10/2011

Autonomia proceduralna państw członkowskich. Pragmatyczne przewartościowanie czy pryncypialne utrzymywanie status quo, (część II), Palestra 7-8/2011 

Po co ludziom sądy? Gazeta Wyborcza z 8 września 2011 r.

Autonomia proceduralna państw członkowskich. Pragmatyczne przewartościowanie czy pryncypialne utrzymywanie status quo?, (Część I)Palestra 5-6/2011

Procedury i państwo prawa, Rzeczpospolita z 27 maja 2011 r.

Kryzys polityki, renesans sądu, Rzeczpospolita 23 kwietnia 2011 r.

Nordstream case. Between law and policy (with professor Z. Brodecki; paper presented during the international conference Global Ocean Governance: from Vision to Action (Gdańsk, 2011) 

Jak powstaje precedens europejski? Kilka refleksji na temat polityki orzeczniczej sądu unijnego, (część II), Palestra 3-4/2011

Gazociąg Północny: epilog, czy nowy prolog? (wraz z Z. Brodecki), Rzeczpospolita z 2 lutego 2011 r., s. C 9 

Jak powstaje precedens europejski? Kilka refleksji na temat polityki orzeczniczej sądu unijnego, (część I) , Palestra 1-2/2011

Nie nadużywać procedury, Rzeczpospolita z 17 stycznia 2011 r. 

Demokracja walcząca (złożony do druku) 

Sądzie sądź, POLITYKA z 12 grudnia 2012 r. nr 50, s. 24 - 25

Polish Constitutional Court and European law. Searching for "constitutional imagination" (in print)   

Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zmierzch czy nowe otwarcie? Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unibet, Palestra 11-12

Sądzenie rynku. Czekając na ACTA 2? Palestra 9-10/2012

W poszukiwaniu wyobraźni konstytucyjnej, Rzeczpospolita z 13 listopada 2012 r. 

  Prawo i niesprawiedliwość (wywiad) w Magazyn Świąteczny - Gazeta Wyborcza z 8 – 9 września 2012 r.  

Hazardowe lekcje dla Polityków, Rzeczpospolita z 24 lipca 2012 r.

Odwrót od Europy, Rzeczpospolita 13 lipca 20012 r. Trybunał Konstytucyjny wobec prawa europejskiego (część II) Przegląd Sejmowy nr 3/2012

ACTA i spór o proporcjonalność Rzeczpospolita z 25 czerwca 2012 r. s. C9 

 Suwerenność w partycypacji czy suwerenność w bakructwie: Jaka debata publiczna? Palestra 7-8/2012

Niebezpieczny Mit, Gazeta Wyborcza 22 maja 2012 r. 

Trybunał Konstytucyjny wobec prawa europejskiego (część I), Przegląd Sejmowy nr 2/2012  

Polska – Litwa. Deficyt europejskiej tolerancji, Rzeczpospolita z 20 kwietnia 2012 r.

O suwerenności, prawie europejskim i wyzwaniu zmiany, 

 Sala sądowa nie jest salą parlamentarną, Rzeczpospolita z 24 lutego 2012 r., s. C7

 Godność przed sądami unijnymi. W kierunku jurysprudencji konstytucyjnej, Palestra 1-2/2012 

ACTA do sądu w Rzeczpospolita z 31 stycznia 2012 r.

Książki

Ochrona środowiska przed sądami wspólnotowymi. Komentarz, (współautor); Warszawa, 2010) 

Aksjologia unijnego kodeksu proceduralnego, wraz ze słowem wstępnym byłego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Sir Profesora Davida Edwarda, (Warszawa, 2010). Zob. więcej  www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-zarys-prawa/id4678,Aksjologia-unijnego-kodeksu-proceduralnego.html   

Ostatnie wykłady 

Sędzia i legislator, (wykład dla sędziów sądów cywilnych i gospodarczych, Jastrzębia Góra, 7 - 8 października 2009 r.)  Adwokat przed sądami wspólnotowymi. Prawa, obowiązki i oczekiwania, (wykład w ramach seminarium zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, Kazimierz Nad Wisłą, 9 października 2009 r.)  Karta Praw Podstawowych. W poszukiwaniu sensu i znaczenia (wykład na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Kazimierz Nad Wisłą, 11 października 2009 r.)      Polskie sprawy w Trybunale Sprawiedliwości. Spoglądając poza statystyki (wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Trybunał Konstytucyjny Warszawa, 2009)Demokracja i prawa człowieka,  wykład w trakcie konferencji Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego pt Prawa ponad granicami i granice praw na kanwie książki Profesora Wiktora Osiatyńskiego, Warszawa 2011 (program konferencji dostępny na www.tomasz-koncewicz.euWolność (swoboda) prasy, spór argumentacyjny i "kultura uzasadnienia" wykład w trakcie konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej "Wolność mediów w Polsce", (2012)

Fundamental Rights in the European Union. Linking the nodes and assembling the pieces, Frankfurt wrześień, 2012 r.

Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Zajęcia prowadzone na innych wydziałach UG
Wydział Ekonomii wykład Fundamentals of Law
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Invalidity of EU Law before the Polish Constitutional Tribunal : court of old closure(s) or new opening(s)? [w:] Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited, Wyd. Portland, Oregon : Hart Publishing, Oxford 2015, ISBN 978-1-849467-74-2, nr wyd. 1
2. Jak interpretować prawo w XXI wieku? Perspektywa europejska i polska [w:] Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, cz. 1, Prawo, Wyd. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-8102-2, nr wyd. 1
3. Prawo z ludzką twarzą, Wyd. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7471-0, nr wyd. 1
4. Przemyśleć Europę i jej prawo dzisiaj to zadać właściwe pytania [w:] Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość [współautor:] K. Warylewska, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-3493-8, nr wyd. 1
5. Judging in the European legal space. Building blocks for the debate on the state of Polish judiciary [w:] Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi : księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka , Wyd. Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski & Wolff, Gdynia 2014, ISBN 978-83-86820-51-1, nr wyd. 1
6. Nord Stream. Between law and policy [w:] Global ocean governance : from vision to action [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Władysław Rozwadowski, Poznań 2014, ISBN 978-83-64321-28-3, nr wyd. 1
7. Prawo europejskie jako prawo tekstów i działań aktorów, czyli o wyzwaniu prawniczej wyobraźni i języka [w:] Konstytucja sportu w Unii Europejskiej, Wyd. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6831-3, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Sądowa sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim, Gdańskie Studia Prawnicze T.35, Gdańsk 2016
2. Sprawiedliwość konstytucyjna czy polityczne targowisko: kogo i jak wybierać do Sądu Konstytucyjnego?, Gdańskie Studia Prawnicze T.35, Gdańsk 2016
3. Constitutional identity in the European legal space and the comity of circumspect constitutional courts, Gdańskie Studia Prawnicze T.33, Gdańsk 2015
4. Jak (nie) wybierać sędziów, Gazeta Wyborcza 144 [współautor:] J. Zajadło, Warszawa 2015
5. Manipulacja nad Wisłą, Gazeta Wyborcza 279, Warszawa 2015
6. Parlament Europejski jako gracz sądowy : kilka refleksji o "polityce orzeczniczej" sądu unijnego, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 1-2, Warszawa 2015
7. Sędzia konstytucyjny, czyli kto, Rzeczpospolita 122 [współautor:] J. Zajadło, Warszawa 2015
8. The European Comity of Circumspect Constitutional Courts. Searching for constitutional reason, relevance and voice, Studia i Materiały - Trybunał Konstytucyjny 55, Warszawa 2015
9. TK szybszy czy słabszy, Gazeta Wyborcza 124 [współautor:] A. Zoll, Warszawa 2015
10. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co i jak?, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 11-12, Warszawa 2015
11. "Demokracja walcząca" a sprawa polska : czy czas działania już nadszedł?, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 1-2, Warszawa 2014
12. "Petycja litewska", czyli sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 16 [współautor:] T. Snarski, Warszawa 2014
13. Demokracja walcząca, Rzeczpospolita 274, Warszawa 2014
14. Europejski prawnik. Jaki i po co?, Rzeczpospolita 286, Warszawa 2014
15. Gdy tradycja spotyka się z nowoczesnością : uwagi na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United FC, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 3-4 [współautor:] B. Rischka-Słowik, Warszawa 2014
16. Jak interpretować prawo europejskie?, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 5-6, Warszawa 2014
17. Karta Praw Podstawowych w sądach polskich : mit, marzenie czy rzeczywistość?, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 3-4 [współautor:] A. Podolska, Warszawa 2014
18. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czyli co? 2004-2014 i dalej..., Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 11-12, Warszawa 2014
19. Orzeczenie wstępne Trybunału Sprawiedliwości jako prejudykat w postępowaniu podatkowym, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 10, Warszawa 2014
20. Pochopne "albo-albo", Gazeta Wyborcza 146, Warszawa 2014
21. Prawo do egzekucji wyroku jako element prawa do rzetelnej procedury w prawie europejskim, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej nr 7-8, Warszawa 2014
22. Trybunał Konstytucyjny w Europie, Rzeczpospolita 57, Warszawa 2014
23. Widziane z Luksemburga, Rzeczpospolita 94, Warszawa 2014
24. Z pamięci, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 9, Warszawa 2014
25. Powściągnąć nasze ukochanie "ułańskiej Somosierry", Gazeta Wyborcza 196, Warszawa 2013
26. Bez Unii utoniemy, Gazeta Wyborcza 46, Warszawa 2013
27. Demokracja nie może być bezbronna : rozmowa z Tomaszem T. Koncewiczem, adwokatem, wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej UG : [rozmawiała Bożena Aksamit], Gazeta Wyborcza 8, Warszawa 2013
28. Nie będziesz brał sprawiedliwości w swoje ręce, Rzeczpospolita 247, Warszawa 2013
29. Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni prawnej. Jaka procedura? Jakie Prawo?, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 11-12, Warszawa 2013
30. Rytualny ubój prawa, Rzeczpospolita 167, Warszawa 2013
31. Sądowy "Pakt dla Europy", Rzeczpospolita 101, Warszawa 2013
32. Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo, cz. 2, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 7-8, Warszawa 2013
33. Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo, cz. 3, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 9-10, Warszawa 2013
34. Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo, cz.1, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 5-6, Warszawa 2013
35. W poszukiwaniu granic jurysdykcyjnych. O sztuce jurysdykcyjnej wstrzemięźliwości i ustąpienia pola, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej 1-2, Warszawa 2013
36. Europa wartości czy świętego spokoju?, Rzeczpospolita 29.11.2012 [współautor:] T. Snarski, Warszawa 2012, s. C7
37. Polska - Litwa. Deficyt europejskiej tolerancji, Rzeczpospolita 20.04.2012 [współautor:] T. Snarski, Warszawa 2012, s. C8
38. Europejski "Bill of Rights" - niezrozumiały, niedoceniany, w końcu dostrzeżony?, Edukacja Prawnicza 3 [współautor:] Z. Brodecki, Warszawa 2008
Recenzje publikowane
1. Constitutionalism and the enlargement of Europe - recenzja Constitutionalism and the Enlargement of Europe, Common Market Law Review Vol. 50, iss. 6, Oxford 2013
Referaty
1. "karta a zasady ogólne prawa wspólnotowego" na konferencji Karta Praw Podstawowych w porządku prawnym krajowym i europejskim [współautor:] Z. Brodecki, 2008
Opinie prawne publikowane
1. Ekspertyza dla RPO w sprawie Karty Praw Podstawowych dot. - dla Rzecznik Praw Obywatelskich [współautor:] Z. Brodecki, J. Zajadło, -, 2006
Varia
1. Karta praw podstawowych, czyli o cywilizacyjnym wyborze i obalaniu mitów, Rzeczpospolita z 30 listopada 2007 r. [współautor:] Z. Brodecki, J. Zajadło, 2007
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału